UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Urbanismus - teorie a město 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1145 ZK 3
Garant předmětu:
Jiří Plos, Jana Moravcová, Peter Stec, Jan Jehlík
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jiří Plos, Jana Moravcová, Peter Stec, Jan Jehlík
Anotace:

Charakteristika: předmět seznamuje studenty se základními principy analýzy a navrhování urbánního prostředí. Formuluje jak principy a přístupy k takové činnosti, tak i metodu jak strukturovat a posuzovat dané fenomény v celém procesu navrhování. A to ve všech jeho relevantních měřítcích, od jednotlivostí k celku. Klíčem je porozumění jazyku a čtení urbánního prostředí, v těžišti nauky je proto stabilní konstrukce pojmů a kategorií. Antropogenní prostředí je tak analyzováno jako přírodní a kulturní struktura, která má rozpoznatelné stavební prvky v rozpoznatelných vztazích a vrstvách prostorových, funkčních i časových. Urbanismus je tak chápán jako nedílná součást architektury, rozdíl jsou pouze v tom, z jakého úhlu a z jaké vzdálenosti je prostředí nahlíženo. Předmět je organizován jako série přednášek s následnými debatami. Součástí je praktická semestrální úloha umožňující aplikovat základní přístupy k urbanistické analýze. Předmět je uzavřen ústní zkouškou.

Témata (okruhy): Urbanismus; Prostředí; Organizace; Členění; Skladba; Veřejný prostor; Forma; Vybavenost; Charakter; Principy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jehlík, J.: Rukověť urbanismu; Jehlík, J.:Obec a sídlo, O krajině, urbanismu a architektuře; Sitte, C: Stavba měst podle uměleckých zásad; CIAM: Athénská charta; Alexander, Ch.: Notes on the sythesis of form; Alexander, Ch. et al.: A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction; Lynch, K.: Obraz města; Norberg ? Schulz, Ch.: Genius loci; Rossi, A: Architektura města.

Koolhaas, R. et al.: S M L XL; Sol?-Morales, M, de.: A Matter of Things; Kostof, S.: The City Shaped; Gehl, J.: Život mezi budovami; Valena, T: Město a topografie; Koucký, R.: Elementární urbanismus; Hnilička, P.: Sídelní kaše; Kohout, M et al.: Hromadné bydlení: Systematika prostorových typů; Fialová, I. (ed.): Současné město. Další doporučená literatura bude průběžně prezentována v rámci přednášek.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1145.html