UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ergonomie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1135 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Ergonomie je interdisciplinární obor zabývající se analýzou a harmonizací interakcí lidského organismu a prostředí včetně jeho detailů. Jde o jediný kurz, který se během studia zabývá vlastnostmi toho, jemuž jsou určeny projekty architektů a designérů. Zkoumá tři vzájemně propojené roviny, které jsou charakterizovány jako dnes nejaktuálnější psychická ergonomie, dále pak fyzická a organizační ergonomie. Interdisciplinarita ergonomie je zárukou dnes požadovaných celostních řešení architektonických a designérských projektů. Spočívá zejména ve využití oborů medicíny, psychologie (zejména kognitivní, kde významnou roli hraje teorie komunikace), fyziky, ekologie a filosofie, ale i dalších. Předmět obsahuje také oblasti užitečné při navrhování oděvů a graf. designu. Absolvování předmětu ergonomie přináší základní znalosti teorie a schopnost jejího aplikování nejen při projektování, ale také při testování hotových produktů architektury a designu. Znalost ergonomie posiluje mj. profesní etiku studenta, neboť k ergonomickým řešením návrhů zatím projektanty nevede závazná legislativa, jako je tomu např. v oblasti ekologie. Podstatu ergonomie tvoří systémové vazby, které je důležité studovat v rámci její teorie a jejich pochopení procvičovat diskusí. Tomu je věnován první semestr výuky, který je ale také zpestřován různými ukázkami z praxe.

Druhý semestr výuky určený pouze designérům je věnován již jen praktickým aplikacím, které budou po ukončení rekonstrukce školní budovy v Mikulandské prováděny v laboratoři.

Požadavky:

KE ZÁPOČTU

Ergonomická studie dle zadání

Hodnotový dotazník

Cvičební testy duševních schopností

Antropometrické cvičení

Aktivní komunikace na soc. síti

Při docházce nižší než 50% test z teorie nebo jedna studie navíc

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

POVINNÁ LITERATURA

FASSATI, Tomáš. Učebnice globální vizuální komunikace: učebnice druhé gramotnosti. Benešov, 2016.

FASSATI, Tomáš. Cesty k inteligentnímu designu a architektuře. Praha: Ústav průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT, 2017.

Gilbertová, Sylva; Matoušek, O. Ergonomie. Praha, 2006

Chundela, Lubor. Ergonomie, ČVUT, Praha, 2008

Malý, Stanislav; Král, Miloslav; Hanáková, Eva. ABC ergonomie, Praha, 2010

Norman, Donald, A. Design pro každý den, Praha, 2010

E-LEARNING

https://fa.cvut.cz/Cz/Predmety/550AE

http://cms.institut-inteligentniho-designu2.webnode.cz/

popularizační ilustrované texty ke studentské diskusi - Facebook

https://www.facebook.com/pg/Institut-inteligentn%C3%ADho-designu-1883712768583922/

Aktuality a inspirace ke studentské diskusi - Instagram

https://www.instagram.com/inteligentnidesign/

TIPY Z DOPORUČENÉ LITERATURY

FASSATI, Tomáš. Hledání inteligentního designu: průvodce sbírkou a expozicí designu Muzea umění Benešov. Benešov, 2013.

FASSATI, Tomáš. Ergonomickým navrhováním k inteligentnímu designu a architektuře. Benešov, 2016.

FASSATI, Tomáš. Global visual communication: the second literacy textbook. Benešov, 2016.

Normy ČSN, EN a ISO pro ergonomii, jejichž soupis je uveden v sylabech předmětu.

Literatura a normy jsou shromažďovány v Knihovně VŠUP, příp. jsou v knihovně ve zvl. režimu přístupné na Síti.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1135.html