UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Konstrukce nábytku a interiéru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1112B ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem přednášek je seznámit studenty designu se základy konstrukce nábytku tak, aby byli schopni jak realizace svých návrhů, tak i obstáli při jejich zadávání do výroby. Přednášky jsou koncipovány na, v každém semestru tři čtyřhodinové bloky kombinující přednášku vyučujícího s praktickými úkoly, na kterých bude výuka dokumentována. Ve studijním předmětu se posluchači naučí základní konstrukční principy tvorby nábytku a seznámí se s metodami, jak je graficky ztvárnit do podoby nezbytnou pro jejich realizaci. Důraz je také kladen na obeznámení se použitými materiály používanými při výrobě nábytku a jejich zpracování, spojováním a povrchovými úpravami. Je důležité, aby budoucí absolventi získali cit pro materiál a jeho zpracování a měli představu o jeho převedení do konkrétního výrobku, což je důležité pro jejich budoucí uplatnění v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Přednáška 1

Práce na konstrukčním výkrese solitérní výrobku podle vlastního designu, případně některého z ikonických nábytkových předmětů.

Postup při tvorbě konstrukčního výkresu. Koncepce přenesení informací nezbytných pro výrobu nábytkového kusu.

Přednáška 2

Konstrukce nábytkového kusu v návaznosti na interiér. Zabudovaný nábytek. Návrh konstrukčního řešení solitérního interiérového prvku s umístěním v konkrétním stavebním a technickém prostředí. Propojení konstrukce nábytku a stavebního truhlářství.

Přednáška 3

Návštěva truhlářské dílny a prohlídka jejího provozu.

Prezentace vlastního konstrukčního výkresu výrobci a zadání nábytkového kusu do výroby. Konzultace s truhlářem a diskuze nad realizací výrobku.

Praktické cvičení: Konstrukční výkres nábytkového kusu dle vlastního designu, nebo některého z tvorby předních návrhářů. Zpracováni dokumentace pro výrobce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- představit studentovi důležitost znalosti konstrukce nábytku pro jeho praxi

- seznámit studenta s materiály, technologiemi a možnostmi konstrukce a kde je najít a jak se s nimi seznámit

- seznámit studenta s grafickou podobou a tvorbou konstrukčních výkresů

- představit studentovi proces následující po návrhu designu při přípravě výroby nábytku

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- orientovat se v současných materiálech, technologiích a konstrukčních postupech

- prokázat znalost materiálů a návrh konstrukčního řešení při návrhu vlastního designu výrobku

- zpracovat dokumentaci pro konzultaci či zadání výrobci k realizaci

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1112B.html