UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Konstrukce nábytku a interiéru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1112 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta postupovat při navrhování nábytku tak, aby již při vlastním návrhu přemýšlel nad konstrukcí konkrétního typu nábytku a byl schopen navrhnout řešení pro případnou výrobu. Vše se v obecné a teoretické rovině probírá a vysvětluje na běžných a standardních technologických řešeních s využitím současných technologií. Student má však možnost se setkat i s ne zcela standardními řešeními a využít je při zpracování konstrukce podle svého vlastního návrhu.

1.sedací nábytek - typologie, konstrukce

2.? 4. cvičení a seminář zabývající se řešením konkrétních návrhů jednotlivých studentů

3.lehací nábytek - typologie, konstrukce

4.? 6. cvičení a seminář zabývající se řešením konkrétních návrhů jednotlivých studentů

5.úložné prostory - typologie, konstrukce

6.? 8. cvičení a seminář zabývající se řešením konkrétních návrhů jednotlivých studentů

souběžně jsou studentům vysvětlovány další oblasti, jako např. výrobní náklady, cenotvorba, sériovost vs. individuální výroba atd.

Jednotlivé probírané oblasti jsou nejdříve vysvětleny formou přednášky, kde je probíraná problematika vysvětlena na základních příkladech. Následně student tato základní typizovaná řešení aplikuje na svůj konkrétní návrh. Veškeré detaily, které student navrhne, se v celé skupině veřejně diskutují formou cvičení tak, aby se mohli ke konkrétnímu případu vyjádřit i ostatní studenti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.seznámení s předmětem - požadavky pro splnění toho předmětu atd., historie nábytku

2.historie nábytku

3.nauka o materiálech - druhy dřevin, způsoby určování dřevin

4.nauka o materiálech - masiv, materiály na bázi dřeva

5.nauka o dalších materiálech - HPL, komapkt, ABS, kování

6.konstrukční spoje - demont, nedemontovatelné pro masiv

7.konstrukční spoje - demont, nedemontovatelné pro aglomerované materiály

8.základní principy tvorby výkresové dokumentace

9.stolový nábytek - typologie, konstrukce

10.? 12. cvičení a seminář zabývající se řešením konkrétních návrhů jednotlivých studentů

dále pak studenti musí kromě požadované docházky odevzdat již zpracovaný konstrukční výkres stolového nábytku

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-vysvětlit vhodný postup při tvorbě návrhů z hlediska konstrukce jednotlivých typů nábytku

-seznámit studenta s historií nábytku, zejména s hlavními směry vývoje konstrukce nábytku, technologie výroby, a druhy konstrukčních spojů

-seznámit studenta s materiály, které se používají k výrobě nábytku, a jejich vlastnostmi ve vztahu k použití pro jednotlivé nábytkové skupiny

-seznámit studenta s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-samostatně navrhnout základní konstrukční řešení jednotlivých typů nábytku

-zvolit vhodné technologie a materiály

-připravit výkresovou a technickou dokumentaci jednotlivých typů nábytku splňující požadovaná kritéria, parametry a limity konstrukce a použitých materiálů a zohledňující výrobní náklady, ve formě vhodné jako podklad pro výrobce, zejména firmy podnikající v oblasti atypické zakázkové výroby nábytku

Studijní materiály:

Konstrukce nábytku pro střední školy, ČSN EN 1334, ČSN 91 0000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1112.html