UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Konstrukce nábytku a interiéru 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1111B Z 1
Garant předmětu:
Vít Lukas
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vít Lukas
Anotace:

Cílem přednášek je seznámit studenty designu se základy konstrukce nábytku tak, aby byli schopni jak realizace svých návrhů, tak i obstáli při jejich zadávání do výroby. Přednášky jsou koncipovány na, v každém semestru tři čtyřhodinové bloky kombinující přednášku vyučujícího s praktickými úkoly, na kterých bude výuka dokumentována. Ve studijním předmětu se posluchači naučí základní konstrukční principy tvorby nábytku a seznámí se s metodami, jak je graficky ztvárnit do podoby nezbytnou pro jejich realizaci. Důraz je také kladen na obeznámení se použitými materiály používanými při výrobě nábytku a jejich zpracování, spojováním a povrchovými úpravami. Je důležité, aby budoucí absolventi získali cit pro materiál a jeho zpracování a měli představu o jeho převedení do konkrétního výrobku, což je důležité pro jejich budoucí uplatnění v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Přednáška 1

Úvod do oblasti konstrukce nábytku a jeho typologie.

Materiály a technologie v současné nábytkové výrobě a interiéru. Postup výroby nábytku.

Charakteristika materiálů a jejich použití: masiv dřevo, konstrukční desky, čalounické materiály, kovy, sklo, plasty, kompozity

Způsoby opracování a použití strojů a nástrojů.

Přednáška 2

Způsoby konstruování nábytku. Základní truhlářské spoje, správné dimenzování konstrukce, výběr vhodných používaných materiálů, povrchová úprava. Nástin konstrukce kovového a plastového nábytku. Představení příkladů na konkrétních nábytkových předmětech. Seznámení se s konstrukcemi stavebních truhlářských výrobků pro interiér.

Přenáška 3

Seznámení se s grafickou podobou konstrukčních výkresů a jejich čtením. Ukázka výrobních výkresů z konstrukční praxe k nábytkovému kusu. Technické značení materiálů, způsoby kresebného ztvárnění výrobku, kusovník, technický popis postupu výroby.

Praktické cvičení: Konstrukční výkres základních truhlářských spojů a dřevěného stolu z produkce nábytkářské firmy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- představit studentovi důležitost znalosti konstrukce nábytku pro jeho praxi

- seznámit studenta s materiály, technologiemi a možnostmi konstrukce a kde je najít a jak se s nimi seznámit

- seznámit studenta s grafickou podobou a tvorbou konstrukčních výkresů

- představit studentovi proces následující po návrhu designu při přípravě výroby nábytku

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

- orientovat se v současných materiálech, technologiích a konstrukčních postupech

- prokázat znalost materiálů a návrh konstrukčního řešení při návrhu vlastního designu výrobku

- zpracovat dokumentaci pro konzultaci či zadání výrobci k realizaci

Studijní materiály:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1111B.html