UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Konstrukce nábytku a interiéru 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1111 Z 1
Garant předmětu:
Václav Tíř
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Václav Tíř
Anotace:

Cílem předmětu Konstrukce nábytku je vysvětlit jak správně postupovat při tvorbě návrhů z hlediska konstrukce jednotlivých typů nábytku. Výsledek je pak konkrétní výkresová a technická dokumentace potřebná pro výrobu konkrétního typu nábytku. Celé znalosti, které by měl student získat jsou komplexní, a zahrnují kapitoly, které pojednávají o historii nábytku - zde jsou probírány převážně směry, kterými se ubíraly postupem času vývoje konstrukce nábytku technologie výroby, a jednotlivé konstrukční spoje a materiály. Velmi důležitou kapitolou je nauka o materiálech, ve které se student seznámí s veškerými materiály, které se používají pro výrobu nábytku, a také s vlastnostmi jednotlivých materiálů ve vztahu s použití pro jednotlivé nábytkové skupiny. Nedílnou součástí je pasáž věnovaná mechanicko-fyzikálním vlastnostem dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva. Hlavní a stěžejní kapitolou je pak vlastní typologie nábytku, kde student zpracovává technickou výkresovou dokumentaci na jednotlivé druhy nábytku, přičemž konkrétní návrh si sám vymyslí. Návrh musí splňovat jisté kritéria, parametry a limity co týká konstrukce a použitých materiálů s přihlédnutím na výrobní náklady. Tento předmět je povinný pro Katedru Designu a Architektury.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Reprint: Buben, Kouřil : Konstrukce nábytku, M. Togner: Historický nábytek, normy NI 01 3610, katalogy nábytkového kování, zařízení a vestavných spotřebičů, odborné časopisy: Domov, Bydlení, Truhlářské listy, odborné prospekty a dokumentace.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1111.html