UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Konstrukce nábytku a interiéru 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1111 Z 1
Garant předmětu:
Václav Tíř, Vít Lukas
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Václav Tíř, Vít Lukas
Anotace:

Anotace:

Cílem přednášek je seznámit studenty druhých ročníků Ateliéru designu interiéru a Ateliéru produktového designu se základy konstrukce nábytku tak, aby byli schopni jak realizace svých návrhů, tak i obstáli při jejich zadávání do výroby. Přednášky jsou koncipovány na tři čtyřhodinové bloky v každém semestru kombinující přednášku vyučujícího s praktickými úkoly, na kterých bude výuka dokumentována. Ve studijním předmětu se posluchači naučí základní konstrukční principy tvorby nábytku a seznámí se s metodami, jak je graficky ztvárnit do podoby nezbytnou pro jejich realizaci. Důraz je také kladen na obeznámení se použitými materiály používanými při výrobě nábytku a jejich zpracování, spojováním a povrchovými úpravami. Je důležité, aby budoucí absolventi získali cit pro materiál a jeho zpracování a měli představu o jeho převedení do konkrétního výrobku, což je důležité pro jejich budoucí uplatnění v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

Přednáška 1

Úvod do oblasti konstrukce nábytku a jeho typologie.

Materiály a technologie v současné nábytkové výrobě a interiéru. Postup výroby nábytku.

Charakteristika materiálů a jejich použití: masiv dřevo, konstrukční desky, čalounické materiály, kovy, sklo, plasty, kompozity

Způsoby opracování a použití strojů a nástrojů.

Přednáška 2

Způsoby konstruování nábytku. Základní truhlářské spoje, správné dimenzování konstrukce, výběr vhodných používaných materiálů, povrchová úprava. Nástin konstrukce kovového a plastového nábytku. Představení příkladů na konkrétních nábytkových předmětech. Seznámení se s konstrukcemi stavebních truhlářských výrobků pro interiér.

Přenáška 3

Seznámení se s grafickou podobou konstrukčních výkresů a jejich čtením. Ukázka výrobních výkresů z konstrukční praxe k nábytkovému kusu. Technické značení materiálů, způsoby kresebného ztvárnění výrobku, kusovník, technický popis postupu výroby.

Praktické cvičení: Konstrukční výkres základních truhlářských spojů a dřevěného stolu z produkce nábytkářské firmy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-představit studentovi důležitost znalosti konstrukce nábytku pro jeho praxi

-seznámit studenta s materiály, technologiemi a možnostmi konstrukce a kde je najít a jak se s nimi seznámit

-seznámit studenta s grafickou podobou a tvorbou konstrukčních výkresů

-představit studentovi proces následující po návrhu designu při přípravě výroby nábytku

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-orientovat se v současných materiálech, technologiích a konstrukčních postupech

-prokázat znalost materiálů a návrh konstrukčního řešení při návrhu vlastního designu výrobku

-zpracovat dokumentaci pro konzultaci či zadání výrobci k realizaci

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

E. Josten, T. Reiche, B. Wittchen Truhlářské konstrukce. Grada 2011

M. Dirlam Stavební truhlářství - tradice z pohledu dneška. Grada 2013

Wolfgang Nutsch Konstrukce nábytku - nábytek a zabudované skříně. Grada 2012

Karel Stránský a kol. Konstrukce nábytku I. SPN 1988

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1111.html