UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Deskriptiva 4

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1094 ZK 2
Garant předmětu:
Bohumil Chalupníček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Bohumil Chalupníček
Anotace:

Aplikace znalostí zobrazování v dalších okruzích výuky, plochy, klenby, střechy, konstrukce hranic ploch osvětlených a ploch stínů v ortogonálních průmětech - definovaný směr paralelních paprsků ? technické osvětlení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.rozvinutelné a nerozvinutelné plochy

úvodem přehled geometrických křivek, jejich dělení do skupin a konstrukce

rozdíl mezi rozvinutelnými a nerozvinutelnými plochami, vzájemné transformace

plochy přímkové v příkladech

plochy nepřímkové v příkladech

četné odkazy na architekturu

zobrazování v aplikaci paralelních průmětů

kresba na tabuli, projekce, prezentace modelů, výklad

2.plochy přímkové v příkladech

plochy nepřímkové v příkladech

četné odkazy na architekturu

zobrazování v aplikaci paralelních průmětů

kresba na tabuli, projekce, prezentace modelů, výklad

3.plochy přímkové v příkladech, plochy nepřímkové v příkladech

prostorová tvorba - jejich aplikace a kombinatorika

cvičení ? tvorba modelů ? sochařská hlína, ostatní modelářské techniky, případné měřítko figury, případné odlití do sádry, vlastní fotodokumentace ? spolupráce s disciplínou modelování

4.prostorové řešení klenebních konstrukcí

úvodem principy průniků, řezů, sítí těles

principy a pravidla ortogonálního zobrazení klenebních a dalších stropních konstrukcí v půdorysech

křivky v čelných obloucích kleneb

terminologie určujících prvků klenebních konstrukcí

rozdělení kleneb dle různých kritérií

historický přehled

příklady jednotlivých kleneb, prezentované ortogonálně a v klinogonálních průmětech

odkazy na architekturu v konkrétních příkladech

kresba na tabuli, výklad, prezentace příkladů ? projekce

5.prostorové řešení klenebních konstrukcí

příklady jednotlivých kleneb, prezentované ortogonálně

příklady jednotlivých kleneb, prezentované v klinogonálních průmětech, odkazy na architekturu v konkrétních příkladech

kresba na tabuli, výklad, prezentace příkladů ? projekce, cvičení

6.ortogonální zobrazování architektury

půdorysná zobrazení dané architektury na místě s kresbou do půdorysu promítnutých klenebních konstrukcí

zobrazení zvolených řezů,

perspektivní skici nebo skici paralelních průmětů na místě

skici půdorysů s kresbou promítnutých klenebních konstrukcí podle fotografie daných prostorů

exkurze - cvičení, výklad a konzultace na místě

7.řešení střech

aplikace znalostí klinogonálního promítání

rozdělení střech podle sklonu střešních rovin ? historický přehled

rozdělení střech podle tvaru ? historický přehled

prezentace jednotlivých typů ortogonálně

prezentace jednotlivých typů v klinogonálních průmětech

prezentace projekcí

řešení střešních rovin nad danými půdorysy s neomezenými nebo omezenými okapy

s vodorovnými hřebeny

stejným sklonem střešních rovin

jinak

kresba na tabuli, výklad, prezentace příkladů ? projekce, cvičení

8.tvorba prostorového vjemu v ortogonálních zobrazeních pomocí vyšetření hranic světla a stínů

úvod

definice směru světelného paprsku

technické osvětlení

základní principy

připomínka vazby mezi vlastním a vrženým stínem ? odkaz na perspektivní a paralelní průměty

kresba na tabuli, výklad

9.tvorba prostorového vjemu v ortogonálních zobrazeních pomocí vyšetření hranic světla a stínů

příklady na kubických tělesech v různých polohách před záchytnou rovinou

kresba na tabuli, výklad

10.tvorba prostorového vjemu v ortogonálních zobrazeních pomocí vyšetření hranic světla a stínů

příklady na tělesech rotačních

dutiny

kresba na tabuli, výklad

11.tvorba prostorového vjemu v ortogonálních zobrazeních pomocí vyšetření hranic světla a stínů

kombinatorika těles

kresba na tabuli, výklad

12.tvorba prostorového vjemu v ortogonálních zobrazeních pomocí vyšetření hranic světla a stínů

kombinatorika těles

kresba na tabuli, výklad

Při výuce je brán ohled na rozdílný stupeň dosaženého předchozího vzdělání a ke studentům je přistupováno individuálně. Představen je postup konstrukcí od samotného počátku po výsledek a pro aktivní průběh přednášek a cvičení je studentům s pokročilejším vzděláním v oblasti poskytován prostor pro prezentaci svých znalostí.

Do programu výuky jsou dále zváni teoretici k tématům, prostupujícím program výuky ? příkladem zlaté poměry, pořádající trasy, figury ?posvátné geometrie? v konkrétních realizacích, scénografie, zobrazování prostoru na ploše u mimoevropských kultur v širším obraze, fraktály ?

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta se základními druhy rozvinutelných ploch, konstruovat sítě těles z těchto ploch vytvořených, řešit průniky těchto těles

-seznámit studenta se základními druhy nerozvinutelných ploch

-seznámit studenta se základními druhy kleneb jako průniku prostorových těles

-seznámit studenta s možnostmi vytvoření dojmu plasticity v ortogonálně zobrazených tělesech nebo architektuře pomocí ploch osvětlených, ploch ve vlastním stínu, ploch ve vrženém stínu

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-aplikovat znalost tvorby ploch v architektonickém návrhu včetně jejich prostorového zobrazování

-aplikovat znalost principu klenebních konstrukcí v architektonickém návrhu ? rekonstrukce historických objektů

-aplikovat znalost principu technického osvětlení pro vytvoření prostorového dojmu v ortogonálním zobrazení těles nebo architektury

Studijní materiály:

-KADEŘÁVEK ? Technické osvětlení

-DRÁBEK HARANT SETZER ? Deskriptivní geometrie I

-ČERNÝ KOČANDRLOVÁ ? Konstruktivní geometrie ? nakladatelství ČVUT

-RITSCH RITSCHOVÁ ? Deskriptivní geometrie v praxi 1938 studentům k dispozici tabelárně od vyučujícího

-MOUČKA ? Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy 1.vyd. Praha Půdorys, 1996 165 s ISBN 80 ? 901741-6-7 Váz. Knihovna VŠUP

-MOUČKA ? Matka katedrála Chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha: geometrie posvátného prostoru. Praha: Půdorys, 2016. 140 stran. ISBN 978-80-86018-42-3 Knihovna VŠUP

-MENCL ? Česká architektura doby lucemburské 1. Vyd. Praha: Sfinx, 1948 191 s. ? il, 181 f ot Knihovna VŠUP

-LIPANSKÁ ? Historické klenby 1. Vyd. Praha. EL Consult, 1998. 71 s. ISBN 80- 902076-1 -8 Brož. ? ili Knihovna VŠUP

-MENCL ? České středověké klenby 1. Vyd. Praha: Orbis, 1974. 142 s, - il. Knihovna VŠUP

-CHALUPNÍČEK ? Vyšetřování střešních rovin a okapů ? vyd. Spolek studentský 1924 studentům k dispozici tabelárně od vyučujícího

-další tabelární materiály z archivu vyučujícího, které jsou postupně digitalizovány pro dispozici studentům

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Building Types Online

EBSCO Art&Architecture Source

Dostupné z: https://www.umprum.cz/web/cs/knihovna

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1094.html