UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Deskriptiva 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1091 Z 1
Garant předmětu:
Bohumil Chalupníček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Bohumil Chalupníček
Anotace:

Způsob výuky:

Aktuálně a postupně před studenty vytvářená velkoplošná konstruovaná zobrazení klasickými postupy, doplněná kontinuálním výkladem.

Vlastní interaktivní vstupy studentů do tohoto procesu s plným využitím podmínek individuální výuky

Prezentace příkladů, vztahujících se oborově k přednášené disciplině v historickém i aktuálním kontextu.

Exkurze a výklad v pleneru a objektech

Zadaná cvičení z discipliny, konzultace řešených úloh v atelierech z hlediska přednášené disciplíny, konstruovaná prostorová a analytická kresba v objektech

Základní obsah výuky:

geometrie jako komponent konstrukce a proporce, plošné a prostorové křivky, rozvinutelné a nerozvinutelné plochy, tělesa a jejich průniky, zobrazování ortogonální, klinogonální, perspektivní vidění a perspektivní obraz - konstrukce mezí světla a stínu a reflexe, perspektivní reliéf

jednotlivé kapitoly jsou rozváděny k příkladům v architektuře - k urbanistickému konceptu, klenebným a střešním konstrukcím, proporčním kánonům a optickým korekcím v architektuře, historickému vývoji zobrazovacích metod a jejich aplikaci v tvůrčím procesu, odkazy na plošné a prostorové výtvarné dílo

uvedený obsah výuky nepředstavuje její přísný chronologický pořádek a její obsah lze zdůrazňovat k aktuálním potřebám skupin studentů jednotlivých atelierů a k zadaným ateliérovým úkolům

Spolupráce v rámci VŠUP

Při kresbě v objektech kladen důraz na zobrazování figury jako hlavního komponentu měřítka, spolupráce s disciplinou kresba - společně vytvářené podmínky a konzultace

Při osvojování vzniku ploch a těles včetně jejich průniků spolupráce s disciplinou modelování - společně vytvářené podmínky a konzultace

Externí spolupráce

Výklad odborníků z praxe - v navštívených zobrazovaných objektech nebo k daným tématům

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvíjení prostorové představivosti jako nezbytného předpokladu vlastní tvůrčí činnosti.

Studijní materiály:

Odborné literární dílo a učební texty z okruhu autorů Kadeřávek, Kounovský, Vyčichlo, Menšík, Setzer, Crhák a další, aktuální tituly ve vztahu k přednášené disciplíně

Klasické rýsovací a kreslicí pomůcky, individuální vybavení výpočetní technikou

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1091.html