UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mechanika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1063 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Dokumentace malého domu - 1. část, fáze služeb FS1-FS3 dle standardů ČKA a ČKAIT a příslušných vyhlášek. Dokumentace specializovaných profesí zajišťovaná při zpracování dokumentace pro reálnou stavbu zpravidla kooperací je studenty navrhována zjednodušeně.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-zadání ?Projektu?

-FS1 - Analýza - seznámení s úlohou a problematikou ?Projektu?

-FS1 - Analýza - dokončení a odevzdání

-FS2 - Studie/Dokumentace návrhu stavby (DNS) ? zadání

-FS2 - Studie - dispozice

-FS2 - Studie - konstrukční řešení

-FS2 - Studie - technické řešení TZB, PBŘ

-FS2 - Studie - vnější úpravy

-FS2 - Studie - dokončení a odevzdání

-FS3 - DUR - zadání

-FS3 - DUR - zpracování náležitostí DÚR

-FS3 - DUR - odevzdání

Osnova cvičení:
Cíle studia:

-seznámit studenta se základními principy vektorové algebry a principy navrhování podle metodiky mezních stavů

-seznámit studenta s chováním materiálů vystaveným namáhání ? pracovními diagramy

-vysvětlit studentovi metody dílčích součinitelů a statistické metody

-naučit studenta vypočítat staticky určité konstrukce a navrhnout a posoudit dřevěný, ocelový a betonový průřez z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat porozumění základním principům vektorové algebry

-prokázat znalost chování materiálů vystavených namáhání

-vypočítat staticky určité konstrukce

-navrhnout a posoudit dřevěný, ocelový a betonový průřez

Studijní materiály:

Učebnice pro stavební průmyslové školy, skripta a literatura nejnižších ročníků stavebních fakult

Vladimír Kolář, Ján Sobota ? Stavební mechanika, SNTL

Jaroslav Kadlčák - Základy stavební mechaniky ? díly I. a II. VUT Brno

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1063.html