UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Provádění a provoz staveb 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1034 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Obsahem přednášek jsou rozhodující a charakteristické procesy technologických etap při výstavbě pozemních staveb.

Předmět se zabývá poznáním procesů a operací spojených s přípravou a realizací staveb. Seznamuje s principy přípravy a realizace se zaměřením na racionální a efektivní realizační postupy a jejich zohlednění v návrhu stavby tak, aby byla koordinovaná, realizovatelná a kvalitní. Součástí předmětu je obeznámení s technologickými pravidly realizace, s využíváním potřebné mechanizace, pomocných konstrukcí a zásad BOZP. Předmět uvádí principy organizace práce, zásady projektového a časového řízení, vliv vnějšího prostředí na realizaci staveb. Informuje o systému řízení kvality a řízení stavební firmy, dotýká se smluvních podmínek realizace. Součástí výuky jsou exkurze na probíhající stavby ve stádiích odpovídajících osnově předmětu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Zemní práce - vlastnosti hornin, vliv vody na stabilitu zemních konstrukcí a prací, BOZP

2.Zemní práce - zásady provádění a zajišťování výkopů

3.Zemní práce - stavební jámy, zajištění stavebních jam, přístupnost, technologie

4.Časové a zdrojové plánování

5.Zděné konstrukce nosné - kamenné, cihelné, tvarovkové - technologické zásady

6.Zděné konstrukce nenosné - cihelné, tvarovkové - technologické zásady

7.Povrchové úpravy - omítky vnitřní, současné systémy vnitřních povrchových úprav

8.Povrchové úpravy - omítky vnější, současné systémy vnějších povrchových úprav

9.Povrchové úpravy - obklady

10.Povrchové úpravy - dlažby

11.Montáže vnitřního vybavení - systémy TZB

12.Základy informačního modelování staveb - BIM

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s komplexní problematikou realizace staveb a jejím vlivem na navrhování staveb

-podrobněji představit vybrané stavební postupy

-seznámit studenta s postupy nejlepší praxe

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost komplexní problematiky realizace staveb a jejího vlivu na navrhování staveb v rozsahu výše uvedené osnovy

-prokázat hlubší porozumění vybraným stavebním postupům v rozsahu výše uvedené osnovy

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-Sylaby z přednášek s odkazy

Doporučená literatura:

-Odkazy na další prameny v přednáškách

-Moderní stavitelství pro školu i praxi, Sobotáles, 2007, Nestle a kol.

-Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ, Sobotáles, 1996, Dvořák, Kvítek, Slabý

-Betonové konstrukce II pro 4. ročník SPŠ, Sobotáles, 1999, Červenka

-Odborné kreslení pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2007, Cibulka, Doseděl, Bartoš

-Stavební materiály pro 1. ročník SPŠ, Sobotáles, 2007, Dědek, Vošický

-Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods (with Interactive Resource Center Access Card), Wiley, 2013, Edward Allen and Joseph Iano

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1034.html