UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Provádění a provoz staveb 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1033 Z 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Obsahem přednášek jsou rozhodující a charakteristické procesy technologických etap při výstavbě pozemních staveb.

Předmět se zabývá poznáním procesů a operací spojených s přípravou a realizací staveb. Seznamuje s principy přípravy a realizace se zaměřením na racionální a efektivní realizační postupy a jejich zohlednění v návrhu stavby tak, aby byla koordinovaná, realizovatelná a kvalitní. Součástí předmětu je obeznámení s technologickými pravidly realizace, s využíváním potřebné mechanizace, pomocných konstrukcí a zásad BOZP. Předmět uvádí principy organizace práce, zásady projektového a časového řízení, vliv vnějšího prostředí na realizaci staveb. Informuje o systému řízení kvality a řízení stavební firmy, dotýká se smluvních podmínek realizace. Součástí výuky jsou exkurze na probíhající stavby ve stádiích odpovídajících osnově předmětu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Stavby, požadavky, podmínky, standardy

2.Rozvrhování a plánování

3.Betonové konstrukce ? bednění svislých konstrukcí

4.Betonové konstrukce ? bednění vodorovných konstrukcí

5.Betonové konstrukce ? armování konstrukcí

6.Betonové konstrukce ? výroba, doprava, zpracování a ošetřování betonu a konstrukcí

7.Betonové konstrukce ? zásady pro navrhování a provádění pohledových betonu, SCC betony

8.Obálka budovy ? střešní pláště

9.Obálka budovy - stavební jámy a spodní stavba

10.Obálka budovy ? spodní stavba a ochrana proti vodě a radonu

11.Kvalita stavebního projektu a systémy řízení kvality

12.Projektové řízení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s komplexní problematikou realizace staveb a jejím vlivem na navrhování staveb

-podrobněji představit vybrané stavební postupy

-seznámit studenta s postupy nejlepší praxe

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost komplexní problematiky realizace staveb a jejího vlivu na navrhování staveb v rozsahu výše uvedené osnovy

-prokázat hlubší porozumění vybraným stavebním postupům v rozsahu výše uvedené osnovy

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-Sylaby z přednášek s odkazy

Doporučená literatura:

-Technologie staveb II, příprava a realizace, Jarský, Musil, Svoboda, 2003

-Odkazy na další prameny v přednáškách

-100 osvědčených stavebních detailů - tradice z pohledu dneška, Grada, 2010, Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil

-100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství, Grada, 2012, Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej, jiří Langner

-100 osvědčených stavebních detailů - zednictví, Grada, 2011, Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej

-100 tradičních stavebních detailů - ochrana proti vodě, Vydavatel, Grada, 2011, Michael Balík, Jaroslav Solař

-Navrhování staveb, Consultinvest, 2000, Neufert, Ernst

-Architects' Data, Blackwell Publishing, 2012, Neufert Ernst, Neufert Peter

-Pozemní stavitelství I pro 1. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2005, Hájek a kol.

-Pozemní stavitelství II pro 2. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2007, Hájek a kol.

-Pozemní stavitelství III pro 3. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2006, Hájek a kol.

-Pozemní stavitelství III pro 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2006, Hájek a kol.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1033.html