UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavební konstrukce 1 (Stavitelství III.)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1025 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Úvod do stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, osvětlení, požární bezpečnosti staveb, zdravotní nezávadnosti staveb. Řešení skladeb a detailů stavebních konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-Základní principy stavební fyziky

-Tepelná technika

-Stavební akustika

-Oslunění a osvětlení

-Požární ochrana z hlediska stavební konstrukce

-Zdravotní nezávadnost

-Tepelné izolace

-Hydroizolace

-Skládaná krytina a pokrývačské práce

-Povrchové úpravy

-Stavební výrobky - truhlářské, zámečnické a ostatní

-Drobná architektura, venkovní úpravy, oplocení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy stavební fyziky

-seznámit studenta se základy požárně bezpečnostního řešení staveb

-seznámit studenta se základy zdravotní nezávadnosti staveb

-seznámit studenta s jednotlivými (dalšími) typy stavebních konstrukcí

-seznámit studenta s typy a formami podkladů pro návrh staveb z oblasti stavební fyziky

-praktické vyzkoušení výběru a technického posouzení katalogového řešení

-praktické vyzkoušení návrhu vlastního technického řešení

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní přehled o jednotlivých typech konstrukcí a jejich prvcích, o požadavcích stavební fyziky a o požadavcích navazujících speciálních profesí dle výše uvedené osnovy

-verbálně, písemně, graficky prezentovat znalostí z oboru stavitelství v rozsahu výše uvedené osnovy

-zhodnotit z praxe vybrané akustické a světelné studie a posudky

-zpracovat skladby konstrukcí do zjednodušené studie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-Pozemní stavitelství VI pro SPŠ stavební, Grada 2014, Tywoniak Jan a kolektiv

Doporučená literatura:

-Stavební fyzika II. Stavební tepelná technika, ČVUT Praha, 2015, Bošová D., Kulhánek F.

-Stavební tepelná technika a energetika budov, VUTIUM, VUT v Brně, 2006 , Vaverka, J., a kol.

-Stavební světelná technika. Přednášky., ČVUT, 2016, Jaroslav Vychytil, Jan Kaňka

-Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT, 2015, Jan Kaňka, Jiří Nováček

-Stavební fyzika 1. Osvětlení, oslunění, akustika budov, ČVUT, 2017, Bošová, Prokopová

-Stavební fyzika 1: Zvuk a denní světlo v Architektuře, ČVUT Praha, 2013, Kaňka J.

-Denní osvětlení budov. technická pomůcka TP 1.8.8, ČKAIT, 2016, Daniela Bošová

-Stavební akustika, ČKAIT, 2011, Jan Kaňka

-Hydroizolace plochých střech: Poruchy střešních plášťů, Grada, 2014, Marek Novotný, kol.

-Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy doporučení pro návrh a stavbu, Grada, 2016, Hazucha Juraj

-Tepelné mosty pro nízkoenergetické a pasivní domy, Grada, 2011, Roman Šubrt a kol.

-Tepelné izolace v otázkách a odpovědích, BEN, 2008, Roman Šubrt

-Stavební konstrukce z požárního hlediska, Grada, 2006, Václav Kupilík

-Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku, ČVUT Praha, 2014, Marek Pokorný

-Konstrukce pozemních staveb: požární bezpečnost staveb, ČVUT Praha, 2009, Václav Kupilík

-Green Building Illustrated, Wiley 2014, Francis D. K. Ching, Ian M. Shapiro

-Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures a Handbook, 4th edition, Birkhauser 2018, Andrea Deplazes

-Raumpilot Grundlagen, Wüstenrot Stiftung, 2010, Thomas Jocher (Autor), Sigrid Loch (Autor)

-http://www.tzb-info.cz

-http://www.pasivnidomy.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1025.html