UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství V - provádění a provoz staveb 1

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1017 Z 2
Garant předmětu:
Jaroslav Synek, Petr Hájíček
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jaroslav Synek, Petr Hájíček
Anotace:

Anotace:

-Obsahem přednášek jsou rozhodující a charakteristické procesy technologických etap při výstavbě pozemních staveb.

-Předmět se zabývá poznáním procesů a operací spojených s přípravou a realizací staveb. Seznamuje s principy přípravy a realizace se zaměřením na racionální a efektivní realizační postupy a jejich zohlednění v návrhu stavby tak, aby byla koordinovaná, realizovatelná a kvalitní. Součástí předmětu je obeznámení s technologickými pravidly realizace, s využíváním potřebné mechanizace, pomocných konstrukcí a zásad BOZP. Předmět uvádí principy organizace práce, zásady projektového a časového řízení, vliv vnějšího prostředí na realizaci staveb. Informuje o systému řízení kvality a řízení stavební firmy, dotýká se smluvních podmínek realizace. Součástí výuky jsou exkurze na probíhající stavby ve stádiích odpovídajících osnově předmětu

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-Stavby, požadavky, podmínky, standardy

-Rozvrhování a plánování

-Betonové konstrukce ? bednění svislých konstrukcí

-Betonové konstrukce ? bednění vodorovných konstrukcí

-Betonové konstrukce ? armování konstrukcí

-Betonové konstrukce ? výroba, doprava, zpracování a ošetřování betonu a konstrukcí

-Betonové konstrukce ? zásady pro navrhování a provádění pohledových betonu, SCC betony

-Obálka budovy ? střešní pláště

-Obálka budovy - stavební jámy a spodní stavba

-Obálka budovy ? spodní stavba a ochrana proti vodě a radonu

-Kvalita stavebního projektu a systémy řízení kvality

-Projektové řízení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s komplexní problematikou realizace staveb a jejím vlivem na navrhování staveb

-podrobněji představit vybrané stavební postupy

-seznámit studenta s postupy nejlepší praxe

Výsledky učení:

-Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat znalost komplexní problematiky realizace staveb a jejího vlivu na navrhování staveb v rozsahu výše uvedené osnovy

-prokázat hlubší porozumění vybraným stavebním postupům v rozsahu výše uvedené osnovy

Studijní materiály:

Studijní literatura

Povinná:

-Sylaby z přednášek s odkazy

Doporučená:

-Technologie staveb II, příprava a realizace, Jarský, Musil, Svoboda, 2003

-Odkazy na další prameny v přednáškách

-100 osvědčených stavebních detailů ? tradice z pohledu dneška, Grada, 2010, Šefců Ondřej, Štumpa Bohumil

-100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství, Grada, 2012, Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej, jiří Langner

-100 osvědčených stavebních detailů ? zednictví, Grada, 2011, Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej

-100 tradičních stavebních detailů ? ochrana proti vodě, Vydavatel, Grada, 2011, Michael Balík, Jaroslav Solař

-Navrhování staveb, Consultinvest, 2000, Neufert, Ernst

-Architects' Data, Blackwell Publishing, 2012, Neufert Ernst, Neufert Peter

-Pozemní stavitelství I pro 1. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2005, Hájek a kol.

-Pozemní stavitelství II pro 2. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2007, Hájek a kol.

-Pozemní stavitelství III pro 3. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2006, Hájek a kol.

-Pozemní stavitelství III pro 4. ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, 2006, Hájek a kol.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1017.html