UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1014 ZK 1
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Kurz Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros 3D je zaměřen na efektivní využití programu, který uživatelům umožňuje tvorbu a editaci 3D modelů. Součástí kurzu jsou ukázky, praktická a teoretická výuka práce s programem včetně orientace v pracovním prostředí, přizpůsobení si programu vlastním potřebám a zvládnutí postupů pro tvorbu a editaci 3D modelů.

V tomto kurzu se naučíte základům modelování v programu Rhinoceros od úplných začátků až po pokročilé techniky a strategie stavby modelů ve 3D. Budete kreslit křivky, vytvářet plochy a tělesa a dozvíte se také, jak tyto objekty můžete editovat. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří se s Rhinocerem předtím nikdy nesetkali, nebo kteří přechází z jiného programu. Dále se dozvíte mnoho tipů a triků, jak urychlit a usnadnit tvorbu náročných modelů.

-Principy modelování v Rhinoceros, typy souborů

-Seznámení s grafickým prostředím programu

-Uživatelské nastavení kreslícího prostředí

-Organizace práce, hladiny, import, export

-Tvorba křivek a ploch a jejich editace

-Nástroje pro transformaci křivek a ploch

-Tvorba objektů, booleanovské operace s objekty

-Nastavení scény, perspektiva, světla, kamery

-Vzhled povrchů, editace materiálu, kvalita vykreslování

-Vizualizace v Rhino Raytrace

-Zkratky a jejich nastavení

-Tvorba korektních ploch

-Návaznost křivek a ploch

-Tvorba tvarově komplexních objektů

-Kontrola křivosti, návaznosti a tvarování ploch

-Konstrukční historie a jejich využití

-Tvorba výstupů pro Rapid Prototyping

-Generování 2D výkresů z 3D objektů

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Manuál programu

Nápověda programu

Samostudium návodů na internetu

Samostatné aktivní užívání programu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1014.html