UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Navrhování staveb a staveb. fyzika 2 (Stavitelství II.)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1012 ZK 2
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Seznámení s vybranými typy stavebních konstrukcí a jejich návrhem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

-otvory ve stěnách (okna, dveře)

-schodiště, rampy, žebříky

-převislé, ustupující a vystupující konstrukce

-zastřešení

-skladby a detaily střech

-obvodové pláště

-skladby a detaily obvodových plášťů

-podlahy

-skladby a detaily podlah

-příčky

-stavební výkresy

-exkurze na stavbu ? dokončovací práce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta s jednotlivými (dalšími) typy stavebních konstrukcí

-seznámit studenta s metodami a postupy návrhu a dokumentace stavby

-prakticky ověřit studentovu schopnost tvorby a prezentace vlastního technického řešení - hra na klienta a zpracovatele projektu - 2. část

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní přehled o jednotlivých typech konstrukcí v rozsahu výše uvedené osnovy

-verbálně, písemně, graficky prezentovat znalostí z oboru stavitelství v rozsahu výše uvedené osnovy

-zpracovat návrh zadání projektu a zjednodušené studie

Studijní materiály:

Povinná:

-Konstrukce pozemních staveb - komplexni přehled, ČVUT Praha 2011, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a kolektiv

Doporučená:

-Moderní fasády, JAGA, 2008, Andrew Watts

-Dřevěné fasády. Mareriály. Návrhy. Realizace, GRADA, 2011, Ingo Gabriel

-Inteligentní skleněné fasády, ČVUT, 2005, Miloš Florián

-Architektura (Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla), Grada, 2012, Šefců Ondřej

-A Visual Dictionary of Architecture 2nd Edition,Wiley, 2011, Francis D. K. Ching

-Building Structures Illustrated: Patterns, Systems, and Design, 2nd Edition, Wiley, 2014, Francis D. K. Ching

-Building Codes Illustrated: A Guide to Understanding the 2018 International Building Code, 6th Edition, Wiley, 2018, Francis D. K. Ching, Steven R. Winkel

-Building Construction Illustrated, 5th Edition, Wiley, 2014, Francis D. K. Ching

-European Building Construction Illustrated, Wiley, 2014, Francis D. K. Ching, Mark Mulville

-Stavební příručka, Grada, 2014, Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš a kolektiv

-Stavitelství do kapsy, Informační centrum ČKAIT 2013, kolektiv autorů

-http://www.tzb-info.cz

-http://www.pasivnidomy.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1012.html