UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Stavitelství I

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
1003 ZK 2
Garant předmětu:
Pavel Štěpán, Petr Hájíček, Marcela Koukolová
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavel Štěpán, Petr Hájíček, Marcela Koukolová
Anotace:

Anotace:

Úvodní předmět Stavitelství I seznamuje studenty s oborem, základními aspekty navrhování staveb a vybranými stavebními konstrukcemi včetně jejich návrhu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

-základní přehled o stavebnictví, pojmy a význam, druhy staveb (rozdělení stavitelství), členění a charakteristika pozemního stavitelství, (okruhy staveb a jejich funkce),

-legislativa, územní plánování a stavební zákon

-požadavky na výstavbu, vliv staveb na životní prostředí, materiály pro výstavbu

-proces projektování a výstavby, práce s informacemi, projektové podklady, studie, projektová dokumentace, realizace stavby, užívání stavby,

-životnost, metodika, informatika, SW, stavební modul, rozměrová koordinace a unifikace, ČSN,

-konstrukční systémy budov 1 - stabilita a únosnost, mezní stavy, prostorová tuhost, pevnost a pružnost, závislost napětí a deformace,

-konstrukční systémy budov 2 - konstrukční systémy podlažních budov, konstrukční systémy hal (stěnové, skeletové a velkorozponové objekty), speciální konstrukce a experimentální výstavba

-svislé nosné konstrukce

-vodorovné nosné konstrukce (stropy) 1 - požadavky na stropy a jejich dělení, klenby historické a současné, stropy dřevěné ? historické a současné, stropy železobetonové monolitické a montované

-vodorovné nosné konstrukce (stropy) 2 - prefamonolitické filigránové stropy, stropy z nosníků a vložek, ocelokeramické stropy, ocelové a ocelobetonové stropy

-spodní stavba, základy, výkopy

-exkurze na stavbu ? hrubá stavba

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studia:

-seznámit studenta se základy stavitelství

-seznámit studenta s jednotlivými typy stavebních konstrukcí

-seznámit studenta s metodami a postupy návrhu a dokumentace stavby

-prakticky ověřit studentovu schopnost tvorby a prezentace vlastního technického řešení ? hra na klienta a zpracovatele projektu - 1. část

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:

-prokázat základní přehled o stavitelství, jeho členění, stavební legislativě a jednotlivých typech konstrukcí v rozsahu výše uvedené osnovy

-verbálně, písemně, graficky prezentovat znalostí z oboru stavitelství v rozsahu výše uvedené osnovy

-zpracovat návrh zadání projektu a zjednodušené studie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

-Konstrukce pozemních staveb ? komplexni přehled, ČVUT Praha 2011, prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a kolektiv

Doporučená literatura:

-Pozemní stavitelství I pro SPŠ stavební, Grada, 2014, Petr Hájek a kolektiv

-Čítanka výkresů ve stavebnictví, SOBOTÁLES, 2004, Antonín Doseděl

-Odborné kreslení pro SPŠ stavební, Grada, 2011, Sýkora Jaroslav

-Pozemní stavitelství v kresbách, SOBOTÁLES, 2006, Novotný, Michálek

-Elemente und Systeme, Birkhäuser 2013, Gerald Staib, Andreas Dörrhöfer, Markus Rosenthal

-The Architect's Studio Companion: Rules of Thumb for Preliminary Design, 2011, Edward Allen and Joseph Iano

-Structural Design: A Practical Guide for Architects, 2007, James R. Underwood and M. Chiuini

-BIM Příručka, Odborná rada pro BIM, 2013, Martin Černý a kolektiv

-Tesařství - tradice z pohledu dneška, Grada, 1996, Kohout, J., Tobek, A., Müller, P.

-Zednictví - tradice z pohledu dneška, Grada, 1998, Kohout, J., Tobek, A., Barták, K.

-Kamenictví - tradice z pohledu dneška, Grada, 2001, Jundrovský, R., Tichý, E.

-Truhlářství ? tradice z pohledu dneška, Grada, 2003, Jan Kouřil - František Buben

-Stavební truhlářství ? tradice z pohledu dneška, Grada, 2013, Dirlam Martin

-Okenní a dveřní otvory ? Tradice z pohledu dneška, Grada, 2005, Alois Čenský, Václav Jandáček

-Zámečnictví ? tradice z pohledu dneška, Grada, 2004, Miroslav Oehm, Šimon Vondruška, Jan Mohr

-Pokrývačství ? tradice z pohledu dneška, Grada, 2003, Řihák, J. M., Mikula, R.

-Ozdobné kovové ploty a mříže, Grada, 1999, Zub Gleb

-Historické omítky - průzkumy, sanace, typologie, Grada, 2007, Hošek, Jiří, Losos, Ludvík

-http://www.tzb-info.cz

-http://www.pasivnidomy.cz/

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmet1003.html