UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Kov a šperk (8206T032)

magisterský obor

Požadavky na přijetí:
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Profil oboru:
Hlavní výsledky učení:
Profesní profil absolventů s příklady:
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování):
Požadavky pro úspěšné absolvování:
Forma studia:
Garant oboru:
Studijní plány oboru:

Na základě rámcového studijního plánu doktorského studia vypracuje školitel doktoranda jeho individuální studijní plán, který schvaluje příslušná Oborová rada.

Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/obor8206T032.html