UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Katedra užitého umění I

Zajišťované studijní programy a studijní plány

Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/katedra40.html