UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Katedra designu

Zajišťované studijní programy a studijní plány

Platnost dat k 26. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/katedra20.html