UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Katedra architektury

Zajišťované studijní programy a studijní plány

Platnost dat k 29. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/katedra10.html