UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v LS 2018/2019.

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
2351 ICT ve výtvarné výchově ZK 2 Zapsat
TB0029 Kapitoly z populární kultury
 
ZK 3 Zapsat
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2
 
ZK 2 Zapsat
2804 Technické kreslení 2 Z 1 Zapsat
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1 Zapsat
2777 Základy 3D Animace 3 ZK 2 Zapsat
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2 Zapsat
Platnost dat k 15. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html