UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v LS 2018/2019.

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
2774 Adobe Illustrator + Photoshop - základy 2 ZK 2 Zapsat
3122 Alias - Digitální tvorba modelu 2 ZK 2 Zapsat
2572 Aplikovaná geodezie Z 2 Zapsat
TM0002 Architektura 19. století ZK 3 Zapsat
2381 Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl Z 1 Zapsat
TM0003 Česká architektura 19. století ZK 3 Zapsat
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3 Zapsat
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3 Zapsat
2342 Didaktika 2 ZK 2 Zapsat
3412 Dílenská praktika 2 Z 1 Zapsat
3414 Dílenská praktika 4 Z 1 Zapsat
3416 Dílenská praktika 6 Z 1 Zapsat
TT0012 Exkurze Z 2 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3 Zapsat
2732 Generativní design a výpočetní navrhování 2 ZK 2 Zapsat
7052 Grafické techniky - hlubotisk 2 ZK 2 Zapsat
7062 Grafické techniky - kamenotisk 2 ZK 2 Zapsat
7064 Grafické techniky - kamenotisk 4 ZK 2 Zapsat
TB0021 Grafický design 20. století ZK 2 Zapsat
2351 ICT ve výtvarné výchově ZK 2 Zapsat
TB0029 Kapitoly z populární kultury
 
ZK 3 Zapsat
2892 Koncept, styl a marketing módní tvorby 2 Z 1 Zapsat
2754 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 2 ZK 2 Zapsat
2756 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 4 ZK 2 Zapsat
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
1114 Konstrukce nábytku a interiéru 4 ZK 2 Zapsat
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3 Zapsat
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2
 
ZK 2 Zapsat
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2 Zapsat
2361 Pedagogická praxe 1 ZK 2 Zapsat
2321 Pedagogika II ZK 2 Zapsat
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2 ZK 3 Zapsat
2766 Ručně psaná písma - design, kontext, workshop 2 ZK 2 Zapsat
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4 Zapsat
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3 Zapsat
TB0004D Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004B Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004C Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004A Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TT0008 Seminář metodologie umělecké kritiky ZK 4 Zapsat
TB0008 Současný design ZK 3 Zapsat
2804 Technické kreslení 2 Z 1 Zapsat
2758 Technologie knižní vazby 2 ZK 2 Zapsat
TN0004 Teorie designu 2 ZK 3 Zapsat
TA0010 Teorie médií a umění 2
 
ZK 3 Zapsat
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1 Zapsat
1016 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros IV ZK 1 Zapsat
7094 Tvorba tiskovin 2 Z 1 Zapsat
TT0006 Uměleckohistorické metodologie II ZK 3 Zapsat
TT0010 Umění 19. století ZK 3 Zapsat
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3 Zapsat
1146 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 3 Zapsat
1148 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 3 Zapsat
2776 Virtuální realita 2 ZK 2 Zapsat
TN0005 Vizuální studia ZK 3 Zapsat
2316 Výtvarné discipliny v pedagogické praxi - 2 ZK 2 Zapsat
TB0001 Základní pojmy filosofie a teorie umění ZK 3 Zapsat
TT0002 Základní pojmy teorie architektury ZK 3 Zapsat
2777 Základy 3D Animace 3 ZK 2 Zapsat
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2 Zapsat
7022 Základy grafických technik 2 ZK 2 Zapsat
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html