UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v ZS 2018/2019.

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
2903 Adobe Illustrator
 
ZK 2 Zapsat
3121 Alias - Digitální tvorba modelu 1 ZK 2 Zapsat
2331 Antropologie ZK 2 Zapsat
TM0004 Architektura 20. století ZK 3 Zapsat
2381 Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl Z 1 Zapsat
1235 CAD Z 2 Zapsat
F0001 Computational Design Seminar ZK 2 Zapsat
2911 Computer Games Development
 
ZK 3 Zapsat
TA0020 České gotické umění 1
 
Z 1 Zapsat
TA0011 Dějiny a teorie umění - Seminář IV. - 1
 
Z 1 Zapsat
TB0013 Dějiny průmyslového designu ZK 3 Zapsat
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
TB0006 Design 19. století ZK 3 Zapsat
2341 Didaktika 1 Z 1 Zapsat
3411 Dílenská praktika 1 Z 1 Zapsat
3413 Dílenská praktika 3 Z 1 Zapsat
3415 Dílenská praktika 5 Z 1 Zapsat
TN0001 Estetika novověku ZK 3 Zapsat
TT0012 Exkurze Z 2 Zapsat
TV0008 Experimentální hudba a politika popkultury Z 2 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
TB0025 Galerie 207 1 ZK 3 Zapsat
2731 Generativní design a výpočetní navrhování 1 ZK 2 Zapsat
7051 Grafické techniky - hlubotisk 1 Z 1 Zapsat
7061 Grafické techniky - kamenotisk 1 Z 1 Zapsat
7063 Grafické techniky - kamenotisk 3 Z 1 Zapsat
TB0016 Historie a hermeneutika šperku ZK 2 Zapsat
TB0014 Historie a současnost sklářské tvorby ZK 3 Zapsat
TB0033 Historie a současnost textilní tvorby 3 ZK 3 Zapsat
2351 ICT ve výtvarné výchově ZK 2 Zapsat
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3 Zapsat
TB0023 Kapitoly se současné filosofie a teorie umění ZK 3 Zapsat
2759 Knižní vazba 3 ZK 2 Zapsat
2891 Koncept, styl a marketing módní tvorby 1 Z 1 Zapsat
2753 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 1 Z 1 Zapsat
2755 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 3 Z 1 Zapsat
1111 Konstrukce nábytku a interiéru 1 Z 1 Zapsat
1113 Konstrukce nábytku a interiéru 3 Z 1 Zapsat
2727 Management umění ZK 3 Zapsat
TT0009 Metodologie umělecké kritiky ZK 3 Zapsat
TA0024 Morfologie měst a architektury 1
 
Z 1 Zapsat
TT0004 Muzeum a kurátor I Z 2 Zapsat
TT0013 Muzeum a kurátor II ZK 3 Zapsat
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1 Zapsat
2311 Pedagogika I ZK 2 Zapsat
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1 ZK 3 Zapsat
TT0011 Předmět - Text - Kontext ZK 3 Zapsat
TV0003 Psáno o grafickém designu ZK 3 Zapsat
2301 Psychologie 1 ZK 2 Zapsat
2765 Ručně psaná písma - design, kontext, workshop 1 Z 2 Zapsat
1803 Řízení značky v praktických aplikacích Z 1 Zapsat
TA0026 Seminář filozofie 1
 
Z 1 Zapsat
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3 Zapsat
TT0005 Seminář k dějinám moderního umění a designu ZK 4 Zapsat
TN0008 Současné umění ZK 3 Zapsat
2781 Sympózium o risografu Z 2 Zapsat
2803 Technické kreslení 1 Z 1 Zapsat
A0017 Technika malby 1
 
Z 1 Zapsat
2757 Technologie knižní vazby 1 Z 1 Zapsat
TN0003 Teorie designu 1 ZK 3 Zapsat
TB0024 Teorie fotografie ZK 3 Zapsat
TA0009 Teorie médií a umění 1
 
Z 1 Zapsat
1013 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros I ZK 1 Zapsat
1015 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros III ZK 1 Zapsat
7093 Tvorba tiskovin 1 ZK 2 Zapsat
TT0003 Týmový projekt ZK 4 Zapsat
TT0001 Uměleckohistorické metodologie I. ZK 2 Zapsat
TV0011 Umění baroka ZK 3 Zapsat
TV0002 Umění středověku ZK 2 Zapsat
1145 Urbanismus - teorie a město 1 ZK 3 Zapsat
1147 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 3 Zapsat
A0006 Úvod do praktické fotografie
 
Z 1 Zapsat
2775 Virtuální realita 1 Z 2 Zapsat
TA0016 Vybrané kapitoly z dějin architektury 1
 
Z 1 Zapsat
2315 Výtvarné discipliny v pedagogické praxi - 1 Z 1 Zapsat
A0005 Základy bitmapové a vektorové grafiky 1
 
Z 1 Zapsat
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2 Zapsat
7021 Základy grafických technik 1 Z 1 Zapsat
TA0018 Základy křesťanské ikonografie a hagiografie 1
 
Z 1 Zapsat
Platnost dat k 19. 10. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html