UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dipl.-Ing. Marcela Koukolová

Email:
mkouko@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 23. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113536.html