UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. et MgA. Pavel Klusák

Email:
pklusa@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 23. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112598.html