UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. art. Michal Struss

Email:
michal.struss@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 23. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112255.html