UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. MgA. Petr Krejzek

Email:
petr.krejzek@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112013.html