UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

prof. Rony Plesl

Email:
rony.plesl@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112012.html