UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Blanka Inič

Email:
inicb@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110193.html