UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. Mgr. David Kořínek

Email:
david.korinek@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 22. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110031.html