UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Email:
cyril.riha@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 21. 1. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110028.html