UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Teorie a dějiny a moderního a současného umění – 2. ročník

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101T007) Dějiny umění a estetiky
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (N8101) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Analýza a interpretace architektonického díla
 
TT0007 ZK 2 Předmět není vypsán
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Architektura po roce 1945
 
TM0005 ZK 3 Předmět není vypsán
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Kapitoly se současné filosofie a teorie umění TB0023 ZK 3
Intermédia a kyberkultura TN0007 ZK 3
Architektura 20. století TM0004 ZK 3
Seminář k současné architektuře TM0007 ZK 4 Zapsat
Ateliérová stáž N194 Z 4
Odborná praxe N182 Z 3
Diplomový seminář N171 ZK 6 N172 ZK 12
SZZ - Dějiny moderního a současného umění
 
SZ0008 ZK 0
SZZ - Teorie moderního a současného umění
 
SZ0009 ZK 0
SZZ - Obhajoba diplomové práce
 
SZ0010 ZK 0
Minimální počet kreditů za semestr 25 15
Počet předepsaných kreditů celkem 25 15
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3.25 13.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan219-2.html