UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Teorie a dějiny a moderního a současného umění – 1. ročník

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (8101T007) Dějiny umění a estetiky
Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění (N8101) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k dějinám moderního umění a designu TT0005 ZK 4
Vizuální studia TN0005 ZK 3
Muzeum a kurátor I TT0004 Z 2
Moderní umění: 1900-1945 TB0002 ZK 3
Teorie designu 1 TN0003 ZK 3
Design 19. století TB0006 ZK 3
Uměleckohistorické metodologie I. TT0001 ZK 2
Základní pojmy filosofie a teorie umění TB0001 ZK 3
Uměleckohistorické metodologie II TT0006 ZK 3
Analýza a interpretace architektonického díla
 
TT0007 ZK 2 Předmět není vypsán
Umění po roce 1945 TB0003 ZK 3
Současné umění TN0008 ZK 3
Seminář metodologie umělecké kritiky TT0008 ZK 4
Seminář k současné filosofii umění TN0010 ZK 3
Architektura 19. století TM0002 ZK 3
Architektura po roce 1945
 
TM0005 ZK 3 Předmět není vypsán
Současný design TB0008 ZK 3
Týmový projekt TT0003 ZK 4
Seminář k současné architektuře TM0007 ZK 4 Zapsat
Metodologie umělecké kritiky TT0009 ZK 3
Ateliérová stáž
 
N193 Z 4
Exkurze TT0012 Z 2
Muzeum a kurátor II TT0013 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 27 34
Počet předepsaných kreditů celkem 27 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1.25 -5.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan219-1.html