UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér textilní tvorby

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3
TN0003 Teorie designu 1 ZK 3
TN0001 Estetika novověku ZK 3
U6KN1 Textilní tvorba-klauzurní projekt 1 ZK 7
U6SN1 Textilní tvorba-semestrální práce 1 ZK 10
2891 Koncept, styl a marketing módní tvorby 1 Z 1
5117 Autorský projekt 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 29
2. semestr
TN0004 Teorie designu 2 ZK 3
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3
U6KN2 Textilní tvorba-klauzurní projekt 2 ZK 7
U6SN2 Textilní tvorba-semestrální práce 2 ZK 10
2892 Koncept, styl a marketing módní tvorby 2 Z 1
5118 Autorský projekt 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 26
3. semestr
U6KN3 Textilní tvorba-klauzurní projekt 3 ZK 7
U6SN3 Textilní tvorba-semestrální práce 3 ZK 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
4. semestr
N0001 Seminář k diplomové práci Z 1
SZ0006 Státní zkouška z dějin umění ZK 4
SZ0007 Obhajoba diplomové práce ZK 25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
Platnost dat k 22. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan213-ects.html