UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér průmyslového designu – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206T100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (N8206) Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Seminář k dějinám filosofie umění TN0009 ZK 3
Teorie designu TN0003 ZK 3 TN0004 ZK 3
Estetika novověku TN0001 ZK 3
Seminář k současné filosofii umění TN0010 ZK 3
Průmyslový design - klauzurní projekt
 
D1KN1 ZK 7 D1KN2 ZK 7
Průmyslový design - semestrální práce
 
D1SN1 ZK 10 D1SN2 ZK 10
Autorský projekt 5101 ZK 2 5102 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 28 25
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 25 25
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan200-1.html