UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér filmové a televizní grafiky

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
SZ0004 SZZ z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0001 Seminář k bakalářské práci
Z-1-
1
TB0002 Moderní umění: 1900-1945
ZK-3-
3
TB0006 Design 19. století
ZK-3-
3
TB0003 Umění po roce 1945
ZK-3-
3
TB0001 Základní pojmy filosofie a teorie umění
ZK-3-
3
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TB0008 Současný design
ZK-3-
3
TB0021 Grafický design 20. století
ZK-2-
2
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1
ZK-3-
3
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2
ZK-3-
3
G4K* Filmová a televizní grafika - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
G4S* Filmová a televizní grafika - semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
800* Cizí jazyk
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
9
155* Nauka o písmu
Z-1-
ZK-2-
3
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
156* Typografie
Z-1-
ZK-2-
3
251* Základy digitálního zobrazování
ZK-2-
ZK-2-
4
702* Základy grafických technik
Z-1-
ZK-2-
3
277* Adobe Illustrator + Photoshop - základy
Z-2-
ZK-2-
4
7070 Fotografie - základy
ZK-2-
2
705* Grafické techniky - hlubotisk
Z-1-
ZK-2-
3
706* Grafické techniky - kamenotisk
Z-1-
ZK-2-
3
1611 Technická redakce tiskovin
ZK-2-
2
709* Tvorba tiskovin
ZK-2-
Z-1-
3
251* Základy digitálního zobrazování
ZK-2-
ZK-2-
4
1601 Základy polygrafie
ZK-2-
2
2771-2 Základy 3D Animace
ZK-2-
ZK-2-
4
Minimální počet kreditů 200
Povinně volitelné předměty
8205E Výtvarný Modul 5 - Aplikovaná anatomie 4
8205B Výtvarný Modul 5 - Krajinomalba 4
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba 4
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba 4
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika 4
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba 4
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby 4
8205H Výtvarný Modul 5 - Vizuální interpretace prostoru 4
8206E Výtvarný Modul 6 - Aplikovaná anatomie 4
8206B Výtvarný Modul 6 - Krajinomalba 4
8206D Výtvarný Modul 6 - Monumentální Malba 4
8206C Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální kresba 4
8206F Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální plastika 4
8206A Výtvarný Modul 6 - Realistická malba 4
8206G Výtvarný Modul 6 - Technologie malby 4
8206H Výtvarný Modul 6 - Vizuální interpretace prostoru 4
Minimální počet kreditů 64
Počet předepsaných kreditů celkem 264
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -41
Celkový počet kreditů 223
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan194.html