UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér tvorby písma a typografie – 2. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Současný design TB0008 ZK 3
Grafický design 20. století TB0021 ZK 2
Proměny úpravy obsahu 1 TB0027 ZK 3
Proměny úpravy obsahu 2 TB0028 ZK 3
Knižní vazba 2753 Z 1 2754 ZK 2
Grafické techniky - hlubotisk 7051 Z 1 7052 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Typografie 1561 Z 1 1562 ZK 2
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt
 
G2K3 ZK 7 G2K4 ZK 7
Tvorba písma a typografie - semestrální práce
 
G2S3 ZK 9 G2S4 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 28 37
Počet předepsaných kreditů celkem 28 37
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 -10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27 27
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan192-2.html