UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér tvorby písma a typografie – 1. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění: 1900-1945 TB0002 ZK 3
Design 19. století TB0006 ZK 3
Umění po roce 1945 TB0003 ZK 3
Základní pojmy filosofie a teorie umění TB0001 ZK 3
Knižní vazba 2751 Z 1 2752 ZK 2
Nauka o písmu 1551 Z 1 1552 ZK 2
Základy polygrafie 1601 ZK 2
Základy grafických technik 7021 Z 1 7022 ZK 2
Technická redakce tiskovin 1611 ZK 2
Adobe Illustrator + Photoshop - základy 2773 Z 2 2774 ZK 2
Fotografie - základy 7070 ZK 2
Tvorba tiskovin 7093 ZK 2 7094 Z 1
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt
 
G2K1 ZK 7 G2K2 ZK 7
Tvorba písma a typografie - semestrální práce
 
G2S1 ZK 9 G2S2 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 33 38
Počet předepsaných kreditů celkem 33 38
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -6 -11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27 27
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan192-1.html