UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér ilustrace a grafiky – 4. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
SZZ z dějin umění
 
SZ0004 ZK 4
Obhajoba bakalářské práce
 
SZ0005 ZK 7
Seminář k bakalářské práci
 
B0001 Z 1
Ilustrace a grafika - klauzurní projekt
 
G1K7 ZK 7
Ilustrace a grafika - semestrální práce
 
G1S7 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 20 8
Počet předepsaných kreditů celkem 20 8
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 19
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27 27
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan191-4.html