UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu oděvu a obuvi – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění: 1900-1945 TB0002 ZK 3
Umění po roce 1945 TB0003 ZK 3
Základní pojmy filosofie a teorie umění TB0001 ZK 3
Dějiny evropského kostýmu a módy
 
TB0017 Z 1 Předmět není vypsán TB0018 ZK 2 Předmět není vypsán
Teorie módy
 
TB0019 ZK 3 Předmět není vypsán
Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt
 
U5K1 ZK 7 U5K2 ZK 7
Design oděvu a obuvi - semestrální práce
 
U5S1 ZK 9 U5S2 ZK 9
Nauka o textilních materiálech 2485 Z 1 2486 ZK 2
Oděvní kresba 1371 Z 1 1372 Z 1
Oděvní střihové konstrukce 2601 Z 1 2602 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 25 32
Počet předepsaných kreditů celkem 25 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3.375 -3.625
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375 28.375
Platnost dat k 22. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan189-1.html