UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér skla – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Sklo - klauzurní projekt
 
U1K1 ZK 7 U1K2 ZK 7
Sklo - semestrální práce
 
U1S1 ZK 9 U1S2 ZK 9
Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 2203 Z 1 2204 Z 1
Dílenská praktika (spec. dílny) 2103 Z 1 2104 Z 1
Úvod do technologie skla 2871 Z 1 2872 ZK 2
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros 1013 ZK 1 1014 ZK 1
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění: 1900-1945
 
TB0002 ZK 3
Umění po roce 1945
 
TB0003 ZK 3
Základní pojmy filosofie a teorie umění
 
TB0001 ZK 3
Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu
 
TB0015 ZK 3 Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 24 34
Počet předepsaných kreditů celkem 24 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2.375 -7.625
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375 26.375
Platnost dat k 14. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan185-1.html