UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér supermédií – 1. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění: 1900-1945 TB0002 ZK 3
Základní pojmy filosofie a teorie umění TB0001 ZK 3
Umění po roce 1945 TB0003 ZK 3
Digitální grafika a video 0081 ZK 2 0082 ZK 2
Dílenská praktika 3411 Z 1 3412 Z 1
Supermédia-semestrální práce
 
V4S1 ZK 10 V4S2 ZK 10
Supermédia-klauzurní projekt
 
V4K1 ZK 7 V4K2 ZK 7
Referát ze současného umění
 
4031 Z 1 4032 Z 1
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 22 32
Počet předepsaných kreditů celkem 22 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.5 -5.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5 26.5
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan183-1.html