UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér malby

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
V2S1 Malba-semestrální práce 1 ZK 10
V2K1 Malba-klauzurní projekt 1 ZK 7
4011 Referát za současného umění 1 Z 1
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
0081 Digitální grafika a video 1 ZK 2
3411 Dílenská praktika 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
2. semestr
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3
TB0001 Základní pojmy filosofie a teorie umění ZK 3
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3
V2S2 Malba-semestrální práce 2 ZK 10
V2K2 Malba-klauzurní projekt 2 ZK 7
4012 Referát ze současného umění 2 Z 1
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
0082 Digitální grafika a video 2 ZK 2
3412 Dílenská praktika 2 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
3. semestr
TB0023 Kapitoly se současné filosofie a teorie umění ZK 3
TB0024 Teorie fotografie ZK 3
TB0025 Galerie 207 1 ZK 3
V2S3 Malba-semestrální práce 3 ZK 10
V2K3 Malba-klauzurní projekt 3 ZK 7
4013 Referát ze současného umění 3 Z 1
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
4. semestr
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
V2S4 Malba-semestrální práce 4 ZK 10
V2K4 Malba-klauzurní projekt 4 ZK 7
4014 Referát ze současného umění 4 Z 1
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 31
5. semestr
V2S5 Malba-semestrální práce 5 ZK 10
V2K5 Malba-klauzurní projekt 5 ZK 7
4015 Referát ze současného umění 5 Z 1
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
2727 Management umění ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
6. semestr
V2S6 Malba-semestrální práce 6 ZK 10
V2K6 Malba-klauzurní projekt 6 ZK 7
4016 Referát ze současného umění 6 Z 1
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
V2S7 Malba-semestrální práce 7 ZK 10
V2K7 Malba-klauzurní projekt 7 ZK 7
4017 Referát za současného umění 7 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan181-ects.html