UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér malby – 3. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Malba-semestrální práce
 
V2S5 ZK 10 V2S6 ZK 10
Malba-klauzurní projekt
 
V2K5 ZK 7 V2K6 ZK 7
Referát za současného umění 4015 Z 1 4016 Z 1
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Management umění 2727 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 22 20
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.125 6.125
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125 26.125
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan181-3.html