UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér malby – 2. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Kapitoly se současné filosofie a teorie umění TB0023 ZK 3
Teorie fotografie TB0024 ZK 3
Galerie 207 TB0025 ZK 3 TB0026 ZK 3
České umění 2.poloviny 20.století TB0022 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Malba-semestrální práce
 
V2S3 ZK 10 V2S4 ZK 10
Malba-klauzurní projekt
 
V2K3 ZK 7 V2K4 ZK 7
Referát za současného umění 4013 Z 1 4014 Z 1
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 30 31
Počet předepsaných kreditů celkem 30 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3.875 -4.875
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125 26.125
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan181-2.html