UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér průmyslového designu – 2. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Ergonomie 1136 ZK 2
Základy strojírenských technologií 3111 Z 1 3112 Z 1
Konstrukce nábytku a interiéru 1111 Z 1 1112 ZK 2
Řízení značky v praktických aplikacích 1803 Z 1
3D fréza, 3D tisk, laser 2865 Z 2
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Dějiny uměleckého řemesla TB0005 ZK 3
Současný design TB0008 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Průmyslový design - semestrální práce
 
D1S3 ZK 9 D1S4 ZK 9
Průmyslový design - klauzurní projekt
 
D1K3 ZK 7 D1K4 ZK 7
Intermediální tvorba a technologie 1 2611 Z 1
Intermediální tvorba a technologie 2 2612 ZK 2
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 30 34
Počet předepsaných kreditů celkem 30 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1.25 -5.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75 28.75
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan177-2.html