UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 4 – 6. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
SZZ z dějin umění
 
SZ0001 ZK 4
Obhajoba diplomové práce
 
SZ0002 ZK 25
Seminář k diplomové práci M0001 Z 1
Architektura 4 - semestrální práce
 
A4S11 ZK 10
Architektura 4 - klauzurní projekt
 
A4K11 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 21 26
Počet předepsaných kreditů celkem 21 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7.25 2.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 21. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan176-6.html