UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 4 – 2. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Konstrukce nábytku a interiéru 1111 Z 1 1112 ZK 2
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Mechanika 1063 Z 1 1064 ZK 2
Ergonomie I
 
1133 ZK 2
Deskriptiva 1093 Z 1 1094 ZK 2
Stavební konstrukce 1025 ZK 2 1026 ZK 2
Typologie veřejných staveb 1081 Z 1 1082 ZK 2
Aplikovaná geodezie
 
2572 Z 2 Předmět není vypsán
Česká architektura 19. století
 
TM0003 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura renesance a baroka
 
TM0001 ZK 3 Předmět není vypsán
Česká architektura 20. století
 
TM0006 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura po roce 1945
 
TM0005 ZK 3 Předmět není vypsán
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Architektura 19. století
 
TM0002 ZK 3 Předmět není vypsán
Architektura 4 - semestrální práce
 
A4S3 ZK 7 A4S4 ZK 7
Architektura 4 - klauzurní projekt
 
A4K3 ZK 7 A4K4 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 21 31
Počet předepsaných kreditů celkem 21 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7.25 -2.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 14. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan176-2.html