UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Všechny předměty v LS 2018/2019.

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
1761 Akustika, elektroakustika 1 ZK 2 Zapsat
8002 Cizí jazyk 2
 
ZK 2 Zapsat
8004 Cizí jazyk 4
 
ZK 2 Zapsat
8006 Cizí jazyk 6
 
ZK 2 Zapsat
1156 Dílenská praktika (dřevo, kov, modelářská dílna) 2 Z 1 Zapsat
1135 Ergonomie 1 Z 1 Zapsat
2351 ICT ve výtvarné výchově ZK 2 Zapsat
2612 Intermediální tvorba a technologie 2 ZK 2 Zapsat
TB0029 Kapitoly z populární kultury
 
ZK 3 Zapsat
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
KLA0 Náhradní klauzura
 
ZK 0 Zapsat
SEM0 Náhradní semestr
 
ZK 0 Zapsat
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2
 
ZK 2 Zapsat
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
 
ZK 7 Zapsat
2674 Prezentační dovednosti ZK 2 Zapsat
D1K6 Průmyslový design - klauzurmí projekt 6
 
ZK 7 Zapsat
D1K Průmyslový design - klauzurní projekt ZK 7 Zapsat
D1K2 Průmyslový design - klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D1KN2 Průmyslový design-klauzurní projekt 2
 
ZK 7 Zapsat
D1K4 Průmyslový design - klauzurní projekt 4
 
ZK 7 Zapsat
D1S Průmyslový design - semestrální práce ZK 9 Zapsat
D1S2 Průmyslový design - semestrální práce 2
 
ZK 9 Zapsat
D1SN2 Průmyslový design-semestrální práce 2
 
ZK 10 Zapsat
D1S4 Průmyslový design - semestrální práce 4
 
ZK 9 Zapsat
D1S6 Průmyslový design - semestrální práce 6
 
ZK 9 Zapsat
2804 Technické kreslení 2 Z 1 Zapsat
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1 Zapsat
2777 Základy 3D Animace 3 ZK 2 Zapsat
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2 Zapsat
3112 Základy strojírenských technologií 2
 
Z 1 Zapsat
3114 Základy strojírenských technologií 4
 
Z 1 Zapsat
Platnost dat k 15. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmety.html