UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Design oděvu a obuvi-semestrální práce 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U5SN2 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Hlavním pilířem ateliérové výuky je konceptuální myšlení a dokonalé zvládnuté řemeslného základu i technologií a jejich aplikace v procesu tvorby návrhu konečného produktu - oděvu a obuvi. Ve výukovém procesu je v prvé řadě respektována studentova individualita a rozvíjena osobnost tvůrce. Akcentována a podporována je také schopnost přesahu do tvorby volné tzv. „Art Designu“.

Každý semestr je zadáno jedno hlavní téma společné pro všechny ročníky, doplněno krátkými úkoly. Požadavky na zpracování, rozsah a kvalitu výsledného řešení jsou v tomto stupni studia maximální. Hodnocena je schopnost studentů koordinovat a řídit týmovou práci. Důraz je kladen také na konečnou prezentaci výsledku semestrálního úkolu a požadována je schopnost prezentace v angličtině. Hodnoceny jsou: pracovní nasazení, pravidelná účast a prezentace během ateliérových konzultací, iniciativní přístup k ateliérovým aktivitám, odborné a teoretické vědomosti, technicky analytické uvažování, a v neposlední řadě i řemeslná zručnost, inovativní přístup a schopnost doručit výsledný produkt vysoké estetické hodnoty.

Příklady zadání:

Simply for Simple - návrh oděvu nebo obuvi, módního doplňku pro Simple Concept Store

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Akiko Fukai , Móda - Dějiny odívání 18., 19. a 20. století, Slovart, 2003

Jana Máchalová, Móda 20.století, Praha, Lidové noviny, 2003

Cally Blackman, 100 Years of Fashion Illustration, New York 2007

Kybalová Ludmila, Jarošová Helena, Současná česká móda, Praha, Allcore, 2002

Colin McDowell, Fashion today, München, Phaidon-Ausgabe, 2000

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU5SN2.html