UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Sklo-semestrální práce 2

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
U1SN2 ZK 10
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Anotace:

Čas věnovaný ateliérové výuce vzroste v navazujícím magisterském programu průměrně na 22 hodin výuky týdně. Výuka v semestru je vedená, intenzivně konzultovaná a jejím těžištěm je proces sám o sobě. Hodnocen je nejen konečný výsledek úloh, ale i aktivita studenta v průběhu semestru. Během semestrální výuky absolvují studenti různá cvičení, řeší semestrální úlohy, ve kterých tvůrčím způsobem aplikují a rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejícím stupni studia.

Sklo je velice ojedinělý, stále „živý“ materiál, který více než ostatní pracuje s náhodou a překvapením. Mimo jiné i z tohoto důvodu se sklářská tvorba v ateliéru pohybuje na hraně volného umění a designu, což se promítá i do semestrální výuky, která je velice flexibilní a navazuje jednak na různé formy spolupráce s průmyslem, přípravu výstav a klade si za cíl nejen tvůrčí aplikaci poznatků a dovedností získaných v bakalářském stupni, ale akcentuje rozvíjení osobnosti autora - tvůrce.

Během semestrální výuky studenti řeší pravidelně 2 krátké semestrální úlohy, které se týkají využití složitých řemeslných technik (většinou technologie taveného skla). Rozsah úkolů a nároky na zpracování jsou v tomto stupni maximální a důraz je kladen především na silný myšlenkový koncept, který by měl provést studenty labyrintem trendů, počítačových simulací a překonat nástrahy laciného estetismu a dekorativismu, ke kterému magický materiál, jakým je sklo, tak často svádí.

Pro hodnocení semestru je důležitý celkový přístup, aktivita a množství zpracovaných úkolů. Kvalitně zpracovaný semestrální úkol bývá východiskem pro klauzurní práci. V případě společných úkolů je posuzována schopnost koordinovat a řídit týmovou práci. Předpokládána je schopnost prezentovat výsledky své práce v angličtině.

Příklady zadání:

Design půllitru pro pivovar Chříč; Volný objekt - téma emoce a tvar; Volný objekt - téma romantika

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Blanche Craig,Contemporary Glass, New York 2008

William Warmus, Fire and Form: The Art of Contemporary Glass, Norton 2003

HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů, SNTL Praha, 1988.

KLEBSA, V.: Technologie skla a keramiky I., Skripta VŠST Liberec, 1983.

FANDERKLIK, I.: Vlastnosti skel. INFORMATORIUM, Praha 1996

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetU1SN2.html