UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Umění 19. století

Zapsat Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
TT0010 ZK 3
Garant předmětu:
Lada Hubatová-Vacková
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Lada Hubatová-Vacková
Anotace:

Umění 19. stol.

Pozornost bude soustředěna na ty oblasti z dějin 19. století, které se staly silným inspiračním impulzem pro umělce počátku 20. století, a které lze chápat jako určité indikátory modernity.

Příklady témat: Teorie a psychologie barev a vidění - J. W. Goethe, Purkyně / Ruskin, Turner a obhajoba moderní krajinomalby/ Balzac a Neznámé arcidílo /Daguerre, Niepce a počátky fotografie/ Biedermeier a zrod intimního interiéru, epistolární kultura/ Vědecká vizualizace jako nový obrazový typ/ Tělesný patos, ikonografie hysterie a exprese/ Gabriel von Max, evolucionismus a umění/ Folklor, umění a počátky národopisu - Jan Koula/ Abstraktní maorský ornament a portrétní umění realismu - Gottfried Lindauer / Ornament, vitalismus a abstrakce/ Edvard Munch, fotografie a film

Přednáškový cyklus bude poloseminárního charakteru, dílčí témata z umění 19. století budou vybrána tak, aby rezonovala i v debatách o současném umění.

Požadavky:

seminární prezentace v rozsahu 30 min, písemný esej

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Úvod do přednáškového cyklu, jeho představení, diskuze

Teorie a psychologie barev a vidění, teorie „nevinného oka“ / Goethe, Chevreul, Charles Henry, Ogden Rood, Ruskin, Purkyně

Divoká příroda, krajina a teorie sublimního. / Turner, Constable, Hugo, C. D. Friedrich, Waldmüller, Kosárek, Mařák/ Vědecká ilustrace a vizualizace přírodnin. Experiment a výzkumné expedice

Biedermeier a zrod intimního interiéru, móda/ epistolární kultura

Počátky fotografické techniky: Daguerre, Talbot, Niepce, Marey/ Mikroskopické obrazy, rentgenografie, chronofotografie/ Role fotografie a sbírky předloh/ Počátky fotografie a modernistické souvislosti

Delacroix, jeho Journal a pojetí modernity podle Baudelaira. Baudelairova umělecká kritika. Balzac, Frenhofer a Neznámé arcidílo - autonomie obrazu/ Géricault, Delacroix a lekce anatomie

Darwin a vývojové teorie v umění - Gabriel von Max

Folklor, umění a počátky národopisu - Jan Koula

Abstraktní maorský ornament a portrétní umění realismu - Gottfried Lindauer

Ikonografie hysterie a formální patos konce 19. století. Duševní nemoc a obraznost

Malíř 19. století? Edvard Munch, tradiční ikonografie a nová média

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura:

S. F. Eisenman (ed.), Nineteenth century art, London 1998

Robert Rosenblum, H. W. Janson, 19th century art, New York 1983

Jean Clair (ed.), L´âme au corps. Arts et sciences 17931993, Paris 1994

Pascal Rousseau, Georges Lemoine (eds.), Aux origines de l´abstraction, Paris 2003

Taťána Petrasová, Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890, Praha 2001

Helmut Gernsheim, The Origins of Photography, London 1982

Michel Frizot, New History of Photography, Cologne 1998

Werner Hofmann, The Earthly Paradise. Art in Nineteenth Century, New York 1961

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou VŠUP
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/predmetTT0010.html